Hur överlever kackerlackor kärnvapen?

Kackerlackor är bland de mest motståndskraftiga varelserna på jorden. De klarar i stort sett allt utom brist på mat och vatten under längre perioder. Kackerlackor har funnits i mer än 300 miljoner år, vilket är anledningen till att de kallas ”överlevnadsbaggar”. I den här artikeln ska vi utforska hur kackerlackor skulle överleva en kärnvapenapokalyps. Och du vill förmodligen inte läsa den om du är besatt av att utrota dessa små kryp i ditt hem.
Hur överlever kackerlackor ett kärnvapen?
Kackerlackor är extremt motståndskraftiga när det gäller att överleva plötsliga förändringar i miljön. Enligt en studie som publicerades i Scientific Reports fann forskarna att en plötslig temperaturförändring var det mest sannolika scenariot för en världsomspännande kackerlacka-pokalyps. Forskarna fann att plötsliga, drastiska temperatursänkningar är den mest sannolika boven för att utrota större delen av världens kackerlackspopulation. Temperaturfall är något som sker ofta i de flesta delar av världen och är en relativt naturlig företeelse. Kärnstrålning är däremot något som är ytterst ovanligt och som endast sker genom olyckor orsakade av människan, t.ex. när en atombomb exploderar eller när en giftig substans läcker ut. Även i händelse av en kärnexplosion skulle strålningen endast påverka den omedelbara omgivningen och inte resten av planeten. Kackerlackor som befann sig inom det bestrålade området skulle dödas omedelbart, men strålningen skulle inte färdas tillräckligt långt för att påverka kackerlackor som levde utanför explosionsradien.
Kan kackerlackor känna av kärnvapenexplosioner?
Kackerlackor kan inte känna av kärnvapenexplosioner, så de skulle inte kunna fly i tid för att undvika att dödas. Detta innebär att alla kackerlackor runt om i världen skulle dödas omedelbart när en atombomb detoneras. Vad som är ännu mer intressant är att en majoritet av insekterna i världen faktiskt är kackerlackor. Enligt en artikel som publicerades i Journal of Insect Science finns det ungefär 10 miljoner kackerlackor per person på planeten. Det betyder att det finns ungefär 10 gånger så många kackerlackor som det finns människor på jorden. Dessa insekter är så vanliga eftersom de är otroligt motståndskraftiga och klarar nästan alla miljöer. Detta innebär också att det nästan inte skulle finnas några andra djur- eller insektsarter kvar om en atombomb skulle detonera.
Skulle kackerlackor hinna fly?
Även om det kan verka som om kackerlackor inte skulle ha tid att fly från en kärnvapenexplosion är dessa insekter faktiskt ganska snabba. En studie från 2009 som publicerades i Journal of Zoology visade att amerikanska kackerlackor, en av de vanligaste kackerlackstyperna, kan springa i en hastighet av mer än tre meter per sekund. Detta är mer än tillräckligt för att springa ifrån en kärnvapenexplosion. Forskarna jämförde flyghastigheten och avståndet för en amerikansk kackerlacka från hypocentret (sprängningens centrum) vid bombningarna av Hiroshima och Nagasaki och fann att insekterna skulle ha haft gott om tid att fly. Forskarna fann att kackerlackorna skulle ha haft så mycket som 10 sekunder på sig att fly innan de dödades av explosionen och att de skulle ha kunnat färdas en sträcka på cirka 457 fot innan de dödades.
Hur kan kackerlackor överleva radioaktivt nedfall?
Det är nu vi kommer till den verkliga frågan: skulle kackerlackor överleva radioaktivt nedfall? Svaret är ja, men de kanske inte ser ut eller beter sig på samma sätt som de gör nu. Detta fenomen kallas mutation och sker när celler utsätts för höga strålningsnivåer. En studie från 2011 som publicerades i Journal of Pest Science visade att kackerlackor som utsattes för strålning hade större sannolikhet att bli gigantiska superstora kackerlackor. Detta innebär att insekterna inte bara skulle överleva, utan de skulle trivas i den radioaktiva miljön och kunna föröka sig ännu snabbare än vad de gör nu. Forskarna simulerade en kärnvapenexplosion genom att utsätta kackerlackor för höga nivåer av gammastrålning i en laboratoriemiljö. De fann att de kackerlackor som utsattes för strålning var två till tre gånger större än normala kackerlackor och att de levde betydligt längre än icke bestrålade kackerlackor. Forskarna menade att strålningen skulle förändra insekternas genetiska kod och få dem att leva upp till fem gånger längre än vad de gör nu.
Kan kackerlackor andas i radioaktiva miljöer?
Ja, kackerlackor kan andas i radioaktiva miljöer eftersom de inte har några lungor. Kackerlackor andas genom en serie rör som kallas trakeae och som finns inuti deras kroppar. Dessa rör transporterar syre genom hela kackerlackans kropp och finns i hela deras exoskelett. Det betyder att det inte finns någonstans i insektens kropp där den inte får syre, så den kan andas utmärkt i en radioaktiv miljö. Om radioaktiva partiklar skulle komma in i kackerlackans kropp skulle de hamna i luftrören och inte kunna ta sig vidare.
Hur snabbt ruvas kackerlackors ägg?
Om strålningsnivåerna var tillräckligt höga skulle mutationsprocessen fortsätta och så småningom leda till att kackerlackaarten utrotas. Men även i det osannolika scenariot skulle mutationsprocessen ta flera år att slutföra. En studie från 2002 som publicerades i Journal of Pest Control visade att strålningen skulle behöva vara 100 000 gånger högre än vad som normalt skulle döda en kackerlacka för att ändra dess genetiska kod. Detta innebär att om strålningsnivåerna var tillräckligt höga för att mutera kackerlackorna skulle det ta åratal innan äggen ruvades och avkomman nådde vuxen ålder. Strålningen skulle inte döda kackerlackorna omedelbart, men den skulle ändra insekternas genetiska kod och få dem att föröka sig långsammare. Detta innebär att mutationsprocessen skulle ta betydligt längre tid än normalt.
Slutsats
Kackerlackor är en av de mest motståndskraftiga arterna på planeten. De kan överleva i nästan alla miljöer och kan till och med överleva de extrema temperaturer som orsakas av en kärnvapenexplosion. Om en atombomb skulle explodera skulle den omedelbart döda alla kackerlackor som befinner sig i närheten och strålningen skulle spridas vidare beroende på explosionsstyrkan. Även om strålningen skulle döda kackerlackorna skulle det ta flera år innan mutationsprocessen är avslutad och kackerlackorna helt utrotas. Om du någonsin befinner dig i en situation där du undrar hur kackerlackor skulle överleva en kärnvapenapokalyps, så vet du nu.