hur mycket av en liten lucka kan en kackerlacka passa igenom?

 

Kackerlackor är några av de mest vidriga skadedjuren som kan ta över ditt hem om de inte behandlas. Dessa skadedjur älskar varma, fuktiga och mörka platser att vistas på. De är till och med kända för att ta sig in i hemmen genom små sprickor i väggarna eller andra små öppningar och kan ofta hittas gömda inuti garderober eller skåp. Tack och lov blir kackerlackor inte särskilt stora; därför kan de inte ta sig igenom små springor som inte är bredare än en halv tum. Med det sagt finns det också många olika arter av kackerlackor, så det är möjligt att en viss typ av kackerlacka får plats i en mindre springa beroende på dess storlek. Om du har ett kackerlackaangrepp i ditt hem kan du läsa vidare för att ta reda på hur mycket av en liten springa kackerlackor kan passa igenom och vad du kan göra åt det.
Vilken är den minsta springan som en kackerlacka kan passa igenom?
Bredden på en lucka som endast några få arter av kackerlackor kan få plats genom beror på artens storlek. Vanligtvis kan de mindre kackerlackearterna, som t.ex. den tyska kackerlackan, passa igenom en springa som mäter ungefär en kvarts tum. Det är alltså bara de mindre kackerlackearterna som kan ta sig igenom de minsta springorna. De större arterna av kackerlackor, t.ex. den amerikanska kackerlackan, kan dock ta sig igenom en springa som är ungefär en halv tum bred. Så även om de större arterna av kackerlackor inte kan ta sig igenom små luckor kan de ta sig igenom luckor som är lite bredare.
Hur man täpper till luckor som tillåter kackerlackor att komma in
För att förhindra att kackerlackor tar sig in i ditt hem genom små luckor måste du täta dem. När du först upptäcker att en liten lucka har öppnats och att kackerlackor tar sig in genom den, är det bäst att täta den direkt. På så sätt kommer eventuella kackerlackebarn som redan har tagit sig in i springan inte att kunna gå tillbaka ut i det fria. Kackerlackor kan ta sig in i ditt hem genom små luckor i väggar, golv och tak. Därför rekommenderas det att inspektera hela huset för att upptäcka eventuella luckor som kan vara öppna. Om du upptäcker en potentiell lucka ska du täta den med ett starkt och hållbart material som metall eller silikon. När du har förseglat eventuella luckor vill du vidta förebyggande åtgärder så att inga nya luckor kan bildas. När du städar, inspektera varje hörn och skreva för att se till att inga små klyftor har bildats.
Tre steg för att bli av med kackerlackor för gott
När du har förseglat alla luckor som tillåter kackerlackor att ta sig in i ditt hem är det dags att bli av med dem för gott. Kackerlackor tenderar att hålla sig kvar inne i hemmen eftersom de kan leva på mindre än en smula mat per vecka. För att bli av med dessa skadedjur är det viktigt att göra mer än att bara spruta några bekämpningsmedel eller sätta upp några betesstationer. Det är bäst att ta ett helhetsgrepp som innebär att man tar bort alla födokällor, rengör huset noggrant och använder bekämpningsmedel. Om du vill bli av med kackerlackor för gott rekommenderas följande tre steg: – Rengör huset grundligt – Använd bekämpningsmedel – Ta bort alla födokällor.
Slutsats
Kackerlackor är några av de mest äckliga och skadliga skadedjuren som kan ta över ditt hem om de lämnas obehandlade. Lyckligtvis kan dessa skadedjur inte ta sig igenom små luckor som inte är bredare än en halv tum, vilket innebär att du kan stänga dem ute från ditt hem genom att täta alla potentiella luckor. När du har förseglat eventuella luckor är det dags att bli av med dem för gott. Det är bäst att ta ett helhetsgrepp som innebär att man tar bort alla födokällor, rengör huset grundligt och använder bekämpningsmedel. Om du följer dessa steg kommer du att kunna bli av med dessa skadedjur för gott.