hur man hanterar kackerlackor

Kackerlackor är bland de mest avskydda och fruktade insekterna. Dessa skadedjur är kända för sin förmåga att trivas i nästan alla miljöer och för sin tendens att skrämma nästan alla som ser dem. Men även om kackerlackor kan vara motbjudande är de inte så svåra att hantera om du har en plan för att angripa dem. De kan vara ganska äckliga och äckliga, men kackerlackor är inte farliga. De kommer inte att flyga in i ditt hår eller krypa upp i din ärm. Faktum är att de är mycket mer rädda för dig än vad du är för dem! Kackerlackor springer i allmänhet iväg så fort de ser eller känner lukten av att du kommer. Deras första instinkt är oftast att fly och gömma sig. På grund av detta kan det vara ganska enkelt att hantera kackerlackor om du vet hur dessa skadedjur fungerar och vilken typ av livsmiljö de föredrar.
Hur ser kackerlackor ut?
Det första man bör veta om kackerlackor är att det finns cirka 4 000 arter av dem. Det finns alltså många olika typer av kackerlackor, som alla kan vara ganska olika från varandra. Trots deras stora antal och stora variation av former, storlekar och färger har alla kackerlackor några saker gemensamt. För det första har kackerlackor vingar, men de använder dem inte för att flyga. De använder dem för att ”flyga” undan när de ser dig komma. Vingarna på insektens rygg är små och korta och ser inte ut som de vingar du förmodligen föreställer dig. Vissa arter av kackerlackor har större och bredare vingar på ryggen som mer ser ut som vingar. Kackerlackor har också två antenner framtill på huvudet och sex ben. Benen är också korta, även om de är tillräckligt långa för att kunna ta sig fram tillräckligt bra.
Var bor kackerlackor?
Kackerlackor finns på alla kontinenter, i alla klimat och i alla typer av livsmiljöer. Det finns till och med arter av kackerlackor som lever i öknen och på tropiska öar. Över hela världen är kackerlackor insektsvärldens skadedjur. Kackerlackor trivs i områden med hög befolkningstäthet där det finns många människor och mycket mat och skydd. Om du bor i en stad eller i ett tätbefolkat område löper du större risk att drabbas av kackerlackor än om du bor på landsbygden. I tropiska områden förs kackerlackor ofta in i hemmen i påsar med ris eller andra livsmedelsprodukter. Kackerlackor trivs i varma, fuktiga förhållanden och är mycket anpassningsbara och kan leva i nästan alla typer av mat- och vattenkällor. Eftersom de kan överleva i nästan alla miljöer kan kackerlackor utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa om de kommer in i ett hem. De kan sprida sjukdomar via sin avföring, saliv och till och med sina kroppar.
Hur blir man av med kackerlackor?
Om du har ett angrepp av kackerlackor i ditt hem är det bästa tillvägagångssättet att döda så många av dem som möjligt så snabbt som möjligt. Ju längre du låter dem sitta och föröka sig, desto fler kackerlackor kommer du att få på halsen. Att eliminera kackerlackor från ditt hem kan vara en stökig historia. Du kommer förmodligen att behöva gå utanför ditt hus för att döda dem. Och du kommer att behöva vara tålmodig, ihärdig och noggrann. Tänk på att det kan ta flera dagar eller till och med veckor att bli av med ett angrepp av kackerlackor. Även om det är möjligt att döda alla snabbt, är det också möjligt att populationen växer tillbaka ännu snabbare.
Hur gör borsyra sig av med kackerlackor?
Borsyra är en kemikalie som är giftig för kackerlackor. Den dödar dem inte vid kontakt, men den orsakar organsvikt inom några dagar, vilket är mer än tillräckligt med tid för att eliminera ett angrepp. Borsyra kan användas i många typer av inomhusmiljöer. Den är billig och lätt att hitta, särskilt på nätet. Borsyra kan strös på områden där man ser många kackerlackor, till exempel bakom kylskåpet, nära varmvattenberedaren, nära spisen och i hörnen av rummen. Borsyra kan också placeras i en betesstation som gör att kackerlackorna kan gå igenom den och ta med sig den tillbaka till sina bon där den dödar resten av kolonin.
Hur gör avloppsrenare sig av med kackerlackor?
Avloppsrengörare gör sig av med kackerlackor genom att uttorkning av dem. Kackerlackor kan vara mycket tåliga skadedjur, men de kan inte överleva i miljöer utan vatten. Du kan döda kackerlackor genom att hälla ett starkt avloppsrengöringsmedel i dina avlopp för att förhindra proppar. Borsyra kan också användas för att döda kackerlackor i dina avlopp! Det är bara att strö det i avloppen och låta det sitta där. Kackerlackorna kommer att gå igenom det, och sedan kommer de att gå genom resten av huset och dö på vägen.
Hur blir blekmedel av med kackerlackor?
Blekmedel är faktiskt ett mycket dåligt kackerlacksdödande medel. Det dödar en del kackerlackor, men det gör sig inte av med ett angrepp. Blekmedel är mer en tillfällig lösning för att desinficera ett rum eller föremål efter att du har märkt skadedjuren. Det dödar vissa kackerlackor vid kontakt och kan användas för att rengöra föremål som du inte vill sätta borsyra på. Det kommer dock inte att döda tillräckligt många kackerlackor för att bli av med hela populationen, och det är en dålig idé att använda det som en långsiktig eller permanent lösning eftersom det också dödar nyttoinsekter som bin och fjärilar.
Slutsats
Kackerlackor är bland de mest avskydda och fruktade insekterna. Dessa skadedjur är kända för sin förmåga att trivas i nästan alla miljöer och för sin tendens att skrämma nästan alla som ser dem. Men även om kackerlackor kan vara motbjudande är de inte så svåra att ta itu med om man har en plan för angrepp. De kan vara ganska äckliga och äckliga, men kackerlackor är inte farliga. De kommer inte att flyga in i ditt hår eller krypa upp i din ärm. Faktum är att de är mycket mer rädda för dig än vad du är för dem! Kackerlackor springer i allmänhet iväg så fort de ser eller känner lukten av att du kommer. Deras första instinkt är oftast att fly och gömma sig. På grund av detta kan det vara ganska enkelt att hantera kackerlackor om du vet hur dessa skadedjur fungerar och vilken typ av livsmiljö de föredrar.