sú šváby inteligentné

Šváby boli dlho vnímané ako špinaví, odporní škodcovia, ktorých je ľahké nenávidieť. Dokonca aj slovo „šváb“ sa často používa na označenie niekoho, kto je zákerný a nedôveryhodný. Šváby patria medzi najúspešnejší hmyz na Zemi. Nájdete ich všade, od tropických dažďových pralesov až po váš domov. V skutočnosti sa po planéte Zem potuluje viac ako 4 000 známych druhov švábov. Tento malý srdečný hmyz dokáže prežiť aj jadrový výbuch! Napriek ich povesti a vzhľadu vedci zistili, že mnohé druhy švábov vykazujú v každodennom živote prekvapujúcu úroveň inteligencie a vynaliezavosti. Tu je 10 faktov o šváboch, ktoré ste možno nevedeli. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o týchto nedocenených článkonožcoch…
Šváby sa rýchlo učia
Šváby sa v porovnaní s iným hmyzom učia mimoriadne rýchlo. Vedci zistili, že šváby sa dajú naučiť vyhýbať sa určitým potravinám, dokážu sa naučiť vzďaľovať od svetla a dokonca sa dajú naučiť bežať smerom k svetlu, aby unikli z tmavého priestoru, kde boli držané v zajatí. V skutočnosti vedci zistili, že niektoré druhy švábov sa dokonca dokážu naučiť vyhýbať elektrine! Vedci zistili, že šváby sa dajú naučiť vyhýbať sa elektrickému prúdu, ak im na brucho pustia slabý pulzujúci prúd. Pri pokusoch sa šváby, ktoré boli vycvičené na elektrický prúd, vyhýbali zdroju napätia aj po odstránení prúdu. Vedci si myslia, že ide o vôbec prvý príklad živočícha, ktorý sa naučil vyhýbať elektrickému prúdu.
Šváby dokážu rozpoznať ľudí a iné zvieratá
Vedci zistili, že šváby dokážu rozpoznať jednotlivých ľudí a iné zvieratá. V laboratórnych experimentoch sa neskôr zistilo, že šváby, ktoré boli držané v zajatí s vedcom, sa s väčšou pravdepodobnosťou vyhýbali tomuto človeku ako inému jedincovi. To vedie vedcov k domnienke, že šváby používali vizuálne rozpoznávanie na to, aby rozlíšili ľudí. Ak je šváb naučený vyhýbať sa konkrétnej osobe, je menej pravdepodobné, že sa bude vyhýbať aj psovi alebo mačke tejto osoby. To naznačuje, že šváby môžu na rozpoznávanie iných ľudí používať aj pachy, nielen vizuálne podnety.
Šváby používajú vizuálne rozpoznávanie na rozpoznávanie pachov
Šváby sa pri vzájomnej identifikácii a komunikácii vo veľkej miere spoliehajú na pachy. Vedci však zistili, že šváby môžu na rozpoznávanie rôznych vôní používať aj vizuálne podnety. Ak je jeden šváb vystavený pachu, neskôr dokáže vizuálne rozpoznať tento pach a oznámiť túto informáciu ostatným švábom. K tomu dochádza preto, lebo šváby používajú dva samostatné pachové receptory – jeden pre pachy, ktoré cítia tykadlami, a druhý pre pachy, ktoré cítia nohami. Keďže tieto dva receptory sa spracúvajú v rôznych častiach mozgu švába, pachy sa spájajú do jedného „hybridného“ pachu, ktorý využíva obe zmyslové dráhy. Toto vizuálne rozpoznávanie pachov umožňuje švábom navzájom si oznámiť, ktoré pachy zacítili a že ide o pachy, ktorým by sa mali vyhnúť.
Šváby používajú pachy na navigáciu
Vedci zistili, že šváby používajú pachy na navigáciu. V skutočnosti chrobáky vo všeobecnosti používajú pachové stopy na cestovanie z jedného miesta na druhé. A tak ako ľudia používajú na navigáciu dopravné značky, šváby používajú feromóny na označenie svojich ciest a na nasmerovanie iných chrobákov na ceste. Ak chytíte švába do sklenenej nádoby, pokúsi sa uniknúť tým, že sa bude pohybovať smerom k zdroju pachovej stopy na svojom tele. Pri pokusoch vedci umiestnili na jednu stranu sklenenej nádoby vonnú stopu a na druhú stranu nevoňavú stopu. Keď boli šváby umiestnené vo vnútri nádoby, s väčšou pravdepodobnosťou sa pohybovali smerom k voňavej stope.
Komunikácia švábov je sofistikovaná
Vedci zistili, že komunikácia švábov je sofistikovanejšia, ako sa doteraz predpokladalo. Šváby na vzájomnú komunikáciu používajú nielen vizuálne a čuchové signály, ale aj hmat. Šváby používajú dotyk na oznámenie svojho pohlavia a toho, čo jedia. Samce sa často navzájom dotýkajú, aby dali ostatným samcom najavo, že sú samce. Samičky sa navzájom dotýkajú, aby dali ostatným samičkám najavo, že sú samičky. Ak sa jedna samička švába dotkne inej samičky švába, ktorá konzumuje niečo iné ako potravu z rastliny, táto druhá samička švába zmení to, čo konzumuje. Možno je to spôsob, ako si šváby regulujú svoj jedálniček. Táto sofistikovaná komunikácia môže prebiehať oboma smermi. Keď je jedna švábka v núdzi, uvoľňuje feromón, ktorý môžu ostatné šváby vycítiť. Tento feromón môžu iné šváby zachytiť až na vzdialenosť jedného kilometra! Tento feromón môže byť použitý na varovanie ostatných švábov pred nebezpečenstvom, napríklad pred prítomnosťou predátora.
Šváby prejavujú empatiu
Vedci zistili, že šváby prejavujú empatiu. V laboratórnych experimentoch vedci umiestnili vedľa seba dva šváby. Jeden zo švábov bol zranený, zatiaľ čo druhý šváb zostal nezranený. Keď výskumníci použili elektrický šok na prvého švába, nezranený šváb neskôr uvoľnil empatický feromón. Tento feromón naznačoval, že nezranený šváb pociťuje bolesť druhého švába. V skutočnosti tento empatický feromón môžu iné šváby vycítiť až do vzdialenosti dvoch kilometrov. Tento objav môže objasniť evolúciu empatie, keďže šváby nie sú cicavce.
Šváby sa vyznačujú samostatnosťou a nezávislosťou
Vedci si všimli, že šváby sa vyznačujú autonómiou. Inými slovami, šváby majú schopnosť robiť vlastné rozhodnutia a nie sú úplne závislé od iných švábov. V laboratórnom experimente vedci odstránili jednému švábovi tykadlá a umiestnili oba šváby do nádoby. Keď šváb bez tykadiel dostal možnosť opustiť nádobu, zostal na mieste a čakal, kým druhý šváb odíde prvý. To znamená, že aj keď boli oba šváby spolu, šváb bez tykadiel sa stále rozhodoval samostatne a nezávisle.
Záver
Šváby sú zložitý, fascinujúci hmyz, ktorý je často neprávom znevažovaný. Napriek ich nechutnej povesti a vzhľadu vedci zistili, že šváby vykazujú v každodennom živote prekvapujúcu úroveň inteligencie a vynaliezavosti. Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo sú šváby také úspešné, možno je to preto, že sú inteligentnejšie, ako si myslíme. Šváby existujú už milióny rokov a darí sa im takmer v každom prostredí na našej planéte. Je načase prehodnotiť náš pohľad na tento hmyz a uznať ich hodnotu ako fascinujúcich tvorov samých osebe.