ar tarakonai yra protingi

Ilgą laiką tarakonai buvo laikomi purvinais, bjauriais kenkėjais, kurių lengva nekęsti. Netgi žodis „tarakonas“ dažnai vartojamas apibūdinti žmogų, kuris yra klastingas ir nepatikimas. Tarakonai yra vieni sėkmingiausių vabzdžių Žemėje. Jų galima rasti visur – nuo tropinių atogrąžų miškų iki jūsų namų. Iš tikrųjų Žemės planetoje gyvena daugiau kaip 4000 žinomų tarakonų rūšių. Šie nedideli širdingi vabzdžiai gali išgyventi net branduolinį sprogimą! Nepaisant jų reputacijos ir išvaizdos, mokslininkai nustatė, kad daugelis tarakonų rūšių kasdieniame gyvenime pasižymi stebėtinu protingumu ir išradingumu. Štai 10 faktų apie tarakonus, kurių galbūt nežinojote. Skaitykite toliau ir sužinokite daugiau apie šiuos neįvertintus nariuotakojus…
Tarakonai greitai mokosi
Tarakonai, palyginti su kitais vabzdžiais, mokosi itin greitai. Mokslininkai nustatė, kad tarakonus galima išmokyti vengti tam tikro maisto, jie gali išmokti pasislinkti nuo šviesos ir net gali būti išmokyti bėgti šviesos link, kad pabėgtų iš tamsios patalpos, kurioje buvo laikomi nelaisvėje. Tiesą sakant, mokslininkai nustatė, kad kai kurios tarakonų rūšys netgi gali išmokti vengti elektros! Mokslininkai nustatė, kad ant tarakonų pilvo paleidus silpną pulsuojančią srovę, vabzdžius galima išmokyti vengti elektros srovės. Eksperimentų metu tarakonai, išmokyti naudoti elektros srovę, vengė įtampos šaltinio net tada, kai srovė buvo pašalinta. Mokslininkai mano, kad tai pirmas istorijoje pavyzdys, kai gyvūnas išmoksta išvengti elektros srovės.
Tarakonai gali atpažinti žmones ir kitus gyvūnus
Mokslininkai nustatė, kad tarakonai gali atpažinti atskirus žmones ir kitus gyvūnus. Atliekant laboratorinius eksperimentus paaiškėjo, kad tarakonai, kurie buvo laikomi nelaisvėje kartu su mokslininku, vėliau dažniau vengė to žmogaus nei kito individo. Tai leidžia mokslininkams manyti, kad tarakonai, norėdami atskirti žmones, naudojo vizualinį atpažinimą. Jei tarakonas išmokytas vengti konkretaus asmens, jis taip pat bus mažiau linkęs vengti to asmens šuns ar katės. Tai leidžia manyti, kad tarakonai, atpažindami kitus žmones, gali naudoti ne tik vizualinius, bet ir kvapus.
Tarakonai kvapams atpažinti naudoja vizualinį atpažinimą
Tarakonai labai pasikliauja kvapais, kad atpažintų ir bendrautų vieni su kitais. Tačiau mokslininkai atrado, kad tarakonai gali naudoti ir vizualinius požymius, kad atpažintų skirtingus kvapus. Jei vienas tarakonas yra veikiamas kvapo, vėliau jis galės vizualiai atpažinti tą kvapą ir perduoti šią informaciją kitiems tarakonams. Taip atsitinka todėl, kad tarakonai naudoja du atskirus kvapų receptorius – vieną kvapams, kuriuos užuodžia antenomis, o kitą kvapams, kuriuos užuodžia kojomis. Kadangi šie du receptoriai apdorojami skirtingose tarakonų smegenų dalyse, kvapai sujungiami į vieningus „hibridinius“ kvapus, kurie naudojami abiem jutimo keliais. Toks vizualinis kvapų atpažinimas leidžia tarakonams pranešti vienas kitam, kokius kvapus jie užuodė ir kad tų kvapų reikėtų vengti.
Tarakonai naudoja kvapus navigacijai
Mokslininkai nustatė, kad tarakonai naudoja kvapus navigacijai. Iš tikrųjų vabalai apskritai naudoja kvapų takus, kad galėtų keliauti iš vienos vietos į kitą. Kaip žmonės naudojasi kelio ženklais, taip ir tarakonai naudoja feromonus, kad pažymėtų savo takus ir nukreiptų kitus vabalus kelyje. Jei tarakoną įkalinsite stikliniame inde, jis bandys pabėgti, judėdamas link kvapo pėdsako ant kūno šaltinio. Eksperimentų metu mokslininkai vienoje stiklinio indo pusėje padėjo kvapų pėdsaką, o kitoje pusėje – nekvapų pėdsaką. Kai tarakonai buvo patalpinti į stiklainio vidų, jie dažniau judėjo link kvapiojo pėdsako.
Tarakonų bendravimas yra sudėtingas
Mokslininkai nustatė, kad tarakonų bendravimas yra sudėtingesnis, nei manyta anksčiau. Tarakonai tarpusavyje bendrauja ne tik vizualiniais ir uoslės signalais, bet ir lytėjimu. Tarakonai lietimu praneša apie savo lytį ir tai, ką valgo. Patinai dažnai liečia vieni kitus, kad kiti patinai žinotų, jog jie yra patinai. Patelės liečia viena kitą, norėdamos pranešti kitoms patelėms, kad jos yra patelės. Jei viena tarakonų patelė paliečia kitą tarakoną, kuris ėda ne maistą iš augalo, o ką nors kita, ta kita patelė pakeis tai, ką ėda. Galbūt taip tarakonai reguliuoja savo mitybą. Šis sudėtingas bendravimas gali vykti į abi puses. Kai vienas tarakonas kenčia, jis išskiria feromoną, kurį gali pajusti kiti tarakonai. Kiti tarakonai gali aptikti šį nerimo feromoną net už kilometro! Šis nelaimės feromonas gali būti naudojamas įspėti kitus tarakonus apie pavojų, pavyzdžiui, plėšrūną.
Tarakonai pasižymi empatija
Mokslininkai pastebėjo, kad tarakonai jaučia empatiją. Atlikdami laboratorinius eksperimentus, mokslininkai du tarakonus pastatė vieną šalia kito. Vienas iš tarakonų buvo sužeistas, o kitas liko nesužeistas. Kai mokslininkai pirmąjį tarakoną paveikdavo elektros šoku, nesužeistas tarakonas vėliau išleisdavo empatijos feromoną. Šis feromonas rodė, kad nesužeistas tarakonas jaučia sielvartą dėl kito tarakono skausmo. Tiesą sakant, šį empatijos feromoną kiti tarakonai gali pajusti iki dviejų mylių atstumu. Šis atradimas gali padėti išsiaiškinti empatijos evoliuciją, nes tarakonai nėra žinduoliai.
Tarakonai pasižymi savarankiškumu ir nepriklausomybe
Mokslininkai pastebėjo, kad tarakonai pasižymi savarankiškumu. Kitaip tariant, tarakonai geba patys priimti sprendimus ir nėra visiškai priklausomi nuo kitų tarakonų. Atlikdami laboratorinį eksperimentą mokslininkai vienam tarakonui pašalino antenas ir abu tarakonus kartu įdėjo į stiklainį. Kai be antenų likusiam tarakonui buvo suteikta galimybė išeiti iš stiklainio, jis liko vietoje ir laukė, kol kitas tarakonas išeis pirmas. Tai reiškia, kad nors abu tarakonai buvo kartu, tarakonas be antenų vis tiek priiminėjo savarankiškus ir nepriklausomus sprendimus.
Išvada
Tarakonai yra sudėtingi, įdomūs vabzdžiai, kurie dažnai nepelnytai nuvertinami. Nepaisant jų nemalonios reputacijos ir išvaizdos, mokslininkai nustatė, kad tarakonai kasdieniame gyvenime pasižymi stebėtinai dideliu protu ir išradingumu. Jei kada nors susimąstėte, kodėl tarakonai tokie sėkmingi, gali būti, kad taip yra todėl, kad jie protingesni, nei mes manome. Tarakonai egzistuoja milijonus metų ir klesti beveik kiekvienoje planetos aplinkoje. Atėjo laikas iš naujo įvertinti mūsų požiūrį į šiuos vabzdžius ir pripažinti, kad jie yra verti savotiškai žavių būtybių.